Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

Οι υποψήφιοι στις εκλογές των Διοικητικών Δικαστών – Όλα τα ονόματα

Στις 14.1.2021 συνήλθε στα γραφεία της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακήρυξε βάσει των δηλώσεων, τους υποψηφίους για τις αρχαιρεσίες της 28ης Φεβρουαρίου 2021.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Οι υποψήφιοι στις εκλογές των Διοικητικών Δικαστών – Όλα τα ονόματα

Στην ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 28ης Φεβρουαρίου 2021, ανακοίνωσε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Συγκεκριμένα:

«Την  14.1.2021 και ώρα 14.45 συνήλθε στα γραφεία της Ένωσης το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία του Προέδρου Παναγιώτη Δανιά, της  Αντιπροέδρου Κυπριανής Νικολοπούλου, του Γενικού Γραμματέα Βασίλη Φαϊτά,  της Tαμία Βανέσσας-Παναγιώτας Ντέγκα, και των μελών Νικόλαου Δρακόπουλου, και Αικατερίνης Κουτσοπούλου, Βασιλείου Μανιατόπουλου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την ανακήρυξη των υποψηφίων συμβούλων του διοικητικού συμβουλίου και μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για τις εκλογές της Ένωσης που θα διεξαχθούν την 28η Φεβρουαρίου 2021.

       Με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το Δ.Σ. ανακηρύσσει  τους παρακάτω υποψηφίους σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 2 και 17 του καταστατικού της Ένωσης :

Α’ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                             ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΔΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                   ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΦΑΪΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                 ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΗ                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΔ

ΝΤΕΓΚΑ ΒΑΝΕΣΣΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΔ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                   ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                       ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                                  ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ                                     ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ                                          ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                         ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

ΦΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                                      ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΔΔ

Γιατί αναβλήθηκαν

Εν τω μεταξύ οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται το στις εταιρείες ταχυμεταφορών επηρέασαν και τις εκλογές της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, αφού η νέα ημερομηνία (28/2) ορίστηκε μετά από 15ήμερη αναβολή.

Αυτό είχε γνωστοποιήσει η Ενωση με προηγούμενη ανακοίνωσή της:

«….Οι εξαιρετικοί λόγοι συνίστανται στην αντικειμενική αδυναμία, εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις εταιρείες ταχυμεταφορών, να αποσταλούν 20 ημέρες πριν την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία (14/2/2021) τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι στα επαρχιακά δικαστήρια, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7 παρ. 3 του καταστατικού, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η κατάρτιση των ψηφοδελτίων πριν την 14/1/2021, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων».

Κατά τα λοιπά – σύμφωνα με την ανακοίνωση – ισχύει η από 16/12/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβούλιου, σύμφωνα με την οποία «οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στο ακροατήριο του ισογείου (Τριμελούς) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας» και οι δικαστές μέλη της θα εισέρχονται και θα ψηφίζουν ένας ένας. Όπως αναφέρεται, θα γίνει σύσταση ως προς το χρόνο προσέλευσης (αλφαβητικά), ώστε οι δικαστές που θα ψηφίζουν να προσέλθουν κατά το δυνατόν σε διαφορετικές ώρες. Κατά την καταμέτρηση θα είναι παρόντες μόνο η εφορευτική επιτροπή, τα μέλη του ΔΣ και οι υποψήφιοι (για τη διαδικασία προσέλευσης θα εκδοθεί ειδική ανακοίνωση). H δε προθεσμία για την υποβολή δήλωσης υποψηφιότητας δεν αλλάζει, ήτοι λήγει την Πέμπτη 14/1/2021 ώρα 14.30.

Οι εκλογές στην περιφέρεια

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ενόψει των δυσχερειών που προκαλεί η πανδημία, αποφάσισε, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, τις ακόλουθες διευκολύνσεις για τα μέλη της:

1) Όσοι δικαστές υπηρετούν σε δικαστήριο το οποίο εδρεύει σε νομό διαφορετικό από εκείνον στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στο πλησιέστερο προς την κατοικία τους διοικητικό δικαστήριο (πρωτοδικείο ή εφετείο). Η Αττική θεωρείται ένας νομός. Διευκρινίζεται ότι όσοι υπηρετούν στην Αττική και κατοικούν στην Αττική, με την επιφύλαξη της διευκόλυνσης λόγω άδειας (κατωτέρω υπό στοιχ. 2), θα ψηφίσουν στην Αθήνα στις 28/2/2021.

2) Όσοι δικαστές τελούν σε άδεια για οποιαδήποτε αιτία έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν επιστολικά από την κατοικία τους με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του καταστατικού.

Επίσης, στην ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αναφέρει ακόμη τα εξής: «Οι δικαστές που επιθυμούν να ασκήσουν τις παραπάνω δυνατότητες θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ένωση με κάθε πρόσφορο τρόπο (ιδίως τηλεφωνικό, αλλά και ηλεκτρονικά ή με fax) μέχρι την Πέμπτη 14/1/2021 ώρα 10.00. Ειδικότερα, οι δικαστές που θα ασκήσουν την πρώτη δυνατότητα και θα ψηφίσουν στο πλησιέστερο στην κατοικία τους διοικητικό δικαστήριο θα πρέπει με την ανωτέρω δήλωσή τους να γνωστοποιήσουν στην Ένωση το διοικητικό δικαστήριο στο οποίο θα προσέλθουν να ψηφίσουν, καθόσον η Ένωση θα πρέπει να προσθέσει το όνομά τους στην οικεία κατάσταση που θα στείλει στον Προϊστάμενο του εν λόγω δικαστηρίου. Οι δικαστές του δευτέρου βαθμού μπορούν να ψηφίσουν και σε διοικητικό πρωτοδικείο, εφόσον είναι πλησιέστερο από κάποιο εφετείο (π.χ. εφέτης κάτοικος Φλώρινας που υπηρετεί στην Αθήνα μπορεί να ψηφίσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, όμως εφέτης κάτοικος Ροδόπης που υπηρετεί στην Αθήνα μπορεί να ψηφίσει στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, όχι όμως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής). Οι δικαστές που θα ασκήσουν την παραπάνω δυνατότητα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Προϊστάμενο του δικαστηρίου στο οποίο επιλέγουν να προσέλθουν σχετικά με το χρόνο της άσκησής του δικαιώματός τους. Οι δικαστές, εξάλλου, που θα ασκήσουν τη δεύτερη δυνατότητα, ήτοι όσοι βρίσκονται σε άδεια και επιλέξουν να ψηφίσουν από την κατοικία τους, θα πρέπει με την ανωτέρω δήλωσή τους να γνωστοποιήσουν στην Ένωση τη διεύθυνση της κατοικίας τους και τον οικείο ΤΚ. Θα λάβουν σαφείς και αναλυτικές γραπτές οδηγίες για τον τρόπο της επιστολικής ψήφου, ο οποίος θα είναι απολύτως αντίστοιχος με εκείνον του άρθρου 7 παρ. 3 του καταστατικού. Τη δαπάνη της αποστολής και παραλαβής των φακέλων αναλαμβάνει αυτονόητα η Ένωση».

 

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως τα μέλη της μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις στο γραφείο της Ένωσης, όπως επίσης και στον πρόεδρο της Παναγιώτη Δανιά και στον Γενικό Γραμματέα Βασίλη Φαϊτά.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ