Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023

Πώς θα προχωρήσει ο πειθαρχικός έλεγχος για τους ιατροδικαστές της Πάτρας – Τι είχε αποκαλύψει το dikastiko.gr στις 23/4

Όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το dikastiko.gr στις 23/4/2022 ο Κώστας Τσιάρας ζήτησε να τεθούν υπό τη βάσανο της εσωτερικής έρευνας οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που συντάχθηκαν μετά το θάνατο των κοριτσιών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πώς θα προχωρήσει ο πειθαρχικός έλεγχος για τους ιατροδικαστές της Πάτρας – Τι είχε αποκαλύψει το dikastiko.gr στις 23/4 eurokinissi

Την ώρα που τα στοιχεία για το θρίλερ με τα τρία νεκρά παιδιά από την Πάτρα πληθαίνουν, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας αναμένεται να ζητήσει πειθαρχική έρευνα για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που συντάχθηκαν από τους ιατροδικαστές για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Στόχος της έρευνας είναι να ελεγχθεί η ορθότητα των αναφορών και των εκθέσεων των δύο ιατροδικαστών.

Όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το dikastiko.gr στις 23/4/2022, με έγγραφό του προς τον επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, τον εμπειρότατο, Νίκο Καρακούκη, ζήτησε να τεθούν υπό τη βάσανο της εσωτερικής έρευνας οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που συντάχθηκαν μετά το θάνατο των μικρών κοριτσιών, κυρίως των δυο πρώτων της Μαλένας (ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα- Ιούλιος 2019) και της Ίριδας (ιατροδικαστής Τσόλια- Μάρτιος 2020) και να διακριβωθεί τι συνέβη με αυτές βάσει του νόμου 3772/2009 /άρθρο 6.

Με βάση αυτό το άρθρο ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Αθηνών διεξαγάγει έρευνα αφού όπως προκύπτει προΐσταται όλων των ιατροδικαστικών υπηρεσιών!

Δικηγορικές αναβολές

eurokinissi

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Αθηνών έχει καθήκοντα ελέγχου των ενεργειών των ιατροδικαστών που ασχολήθηκαν με την υπόθεση αφού όπως αναφέρεται επί λέξει “ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι των Τοπικών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών έχουν τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων αντιστοίχως και τις πάσης φύσεως αρμοδιότητες που προσήκουν στους λοιπούς υπαλλήλους που ασκούν τα καθήκοντα αυτά, όπως αρμοδιότητες πειθαρχικού χαρακτήρα, σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης των ιατροδικαστών και του λοιπού προσωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Εν ολίγοις ο επικεφαλής έχει δικαίωμα και πειθαρχικού ελέγχου αφού η νομική δυνατότητα είναι σαφής αλλά και ελέγχου εσωτερικού της ορθότητας των αναφορών και των εκθέσεων. Αυτό προφανώς διερευνά εξ αρχής ο κ. Καρακούκης, όπως απορρέει από τη νομική πρόβλεψη. Και βέβαια η εσωτερική έρευνα είναι ανεξάρτητη από την ιατροδικαστική εξέταση που έχει αναλάβει ο κ. Καρακούκης (μαζί με τον κ. Καλόγρηα) μετά την παραγγελία της εισαγγελίας, η οποία αφορά ποινικό έλεγχο για τις συνθήκες θανάτου των δυο μικρών κοριτσιών.

Πάτρα

pelop.gr

Το άρθρο του νόμου 3772/2009 αναφέρει επί λέξει:

Άρθρο 6

Προϊστάμενοι

1.Οι προϊστάμενοι των ιατροδικαστικών υπηρεσιών επιλέγονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο των ιατροδικαστών κατ’ απόλυτη εκλογή, ύστερα από εκτίμηση των στοιχείων του υπηρεσιακού φακέλου των κρινομένων.

α) Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η πρωτοβουλία του, η άσκηση καθηκόντων ως προϊσταμένου και η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων του για αυξημένη απόδοση στην υπηρεσία.

β) Προτιμώνται οι υποψήφιοι για τους οποίους προκύπτει από τα προσωπικά τους μητρώα, με βάση συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία, ότι επέδειξαν υψηλότερη έναντι των λοιπών υποψηφίων πρωτοβουλία, διοικητική ικανότητα και δραστηριότητα στην υπηρεσία. Αιτιολογία απαιτείται μόνον σε περίπτωση παραλείψεως υποψηφίου που υπερέχει καταδήλως του επιλεγέντος.

2.α) Για τη θέση προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών κρίνονται Ιατροδικαστές Α’ τάξεως με δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Για την επιλογή στη θέση προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε κρινόμενου ιατροδικαστή, από τα οποία εκτιμώνται ιδιαίτερα η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων για την επίτευξη στόχων. Επίσης, συνεκτιμώνται η τυχόν συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή για τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα της υπηρεσίας θέματα, η συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο της Ιατροδικαστικής.

β) Για τη θέση προϊσταμένου Περιφερειακής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας κρίνονται Ιατροδικαστές Α’ τάξεως ή αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, Ιατροδικαστές Β’ τάξεως με έξι έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν.

γ) Για τη θέση προϊσταμένου Τοπικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας κρίνονται Ιατροδικαστές Α’ τάξεως και εάν δεν υπάρχουν Β’ τάξεως και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Γ’ τάξεως με τρία έτη υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό.

3.Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών προΐσταται όλων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και, ιδίως, συντονίζει, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο τους, συγκεντρώνει τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν στοιχεία που αποστέλλουν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες, παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την άσκηση εποπτείας προς το σκοπό της ταχείας και εύρυθμης λειτουργίας τους. Το μήνα Μάϊο εκάστου έτους, υποβάλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης έκθεση στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες του προηγούμενου ημερολογιακού έτους των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνονται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και της αποτελεσματικότητάς τους.

4.Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι των Τοπικών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών έχουν τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων αντιστοίχως και τις πάσης φύσεως αρμοδιότητες που προσήκουν στους λοιπούς υπαλλήλους που ασκούν τα καθήκοντα αυτά, όπως αρμοδιότητες πειθαρχικού χαρακτήρα, σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης των ιατροδικαστών και του λοιπού προσωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ