Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Ποια είναι τα νέα μέλη των ανωτάτων δικαστικών οργάνων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ποια είναι τα νέα μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ποια είναι τα νέα μέλη των ανωτάτων δικαστικών οργάνων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ freepik

Ανώτατα Δικαστικά Όργανα: Συγκροτήθηκαν σε σώμα για την περίοδο 2022-2023 το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καθώς και το Ειδικό Δικαστήριο Εκδίκασης Αγωγών (άρθρο 99) και επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο (άρθρο 91 του Συντάγματος), για τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο και από τα κατωτέρω μέλη που κληρώθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 20.12.2021 κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής: Νέα μέλη

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

 1. α) Διομήδη Κυριλλόπουλο του Μιχαήλ Σύμβουλο της Επικρατείας,

β) Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου

Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

 1. α) Ζαμπέτα Στράτα του Νικολάου Αρεοπαγίτη,

β) Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου Αρεοπαγίτη

 1. α) Γεώργιο Βοΐλη του Ιωάννη

Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) Ασημίνα Σακελλαρίου του Χρήστου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 1. α) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

β) Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. α) Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη Σύμβουλο της Επικρατείας

β) Κωνσταντίνα Φιλοπούλου του Μιχαήλ Σύμβουλο της Επικρατείας

 1. α) Χρήστο Τζανερρίκο του Κοσμά Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου

β) Γεώργιο Χρτιστοδούλου του Βασιλείου Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου

 1. α) Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) Γεωργία Μαραγκού του Βασιλείου

Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 1. α) Νικόλαο Μπιτζιλέκη του Ελευθερίου

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

β) Θεοδώρα Αντωνίου του Δημητρίου

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Νέα μέλη

Ανώτατα Δικαστικά Όργανα: Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, θα απαρτίζεται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2021(αριθμός πρακτικού 136/2021).

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ

1. α) Μαργαρίτα Γκορτζολίδου του Δημητρίου, β) Αγγελική Μίντζια του Ιωάννη, γ) Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη του Ελευθερίου, δ) Μαρία Σωτηροπούλου του Αθανσίου Συμβούλους της Επικρατείας 2. α) Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου β) Μαριάνθη Παγουτέλη του Παναγιώτη, γ) Κωστούλα Πρίγγουρη του Δημητρίου, δ) Δήμητρα Ζώη του Αναστασίου Αρεοπαγίτες 3. α) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο του Βασιλείου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. α) Ιφιγένεια Αργυράκη του Αριστείδη, β) Ειρήνη Σταυρουλάκη του Ιωάννη γ) Ευσταθία Σκούρα του Κωνσταντίνου, δ) Όλγα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ Συμβούλους της Επικρατείας 2. α) Γεώργιο Καλαμαρίδη του Μιχαήλ β) Ελευθέριο Σισμανίδη του Αλεξάνδρου γ) Παρασκευή Τσούμαρη του Κωνσταντίνου, δ) Αναστασία Παπαδοπούλου του Ιωάννη Αρεοπαγίτες 3. α) Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) Ευμορφία Τζίβα του Αναστασίου Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας (άρθρο 99) και επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος.

Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το έτος 2022 θα αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη:

 1. I. ΤΑΚΤΙΚΑ Δημήτριο Σκαλτσούνη του Παναγή Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο 2. Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη Σύμβουλο της Επικρατείας
3. Κυριάκο Μπαμπαλίδη του Πολυχρόνη Αρεοπαγίτη 4. Χριστίνα Κούνα του Παρασκευά Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 5. α) Δημήτριο Ζερδελή του Χριστοφόρου

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στεφάνου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 6. α) Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου, Δικηγόρο Αθηνών, β) Δημήτριο Πολλάλη του Ηλία, Δικηγόρο Πειραιά μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

 1. II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ α) Όλγα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ, β) Νικόλαο Σκαρβέλη του Στυλιανού Συμβούλους της Επικρατείας 2. α) Ασπασία Μεσσηνιάτη – Γρυπάρη του Ευστρατίου β) Μαρία Βάρκα του Αριστοτέλη Αρεοπαγίτες 3. α) Δημήτριο Κοκοτσή του Διονυσίου, β) Σταμάτιο Πουλή του Στυλιανού Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου 4. α) Ιωάννη Μπέκα του Γεωργίου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, β) Ελένη Μουσταΐρα του Νικολάου Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γ) Ευαγγελία Ποδηματά του Νικολάου Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δ) Γεώργιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 5. α) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, β) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη γ) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου, δ) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Νικολάου, Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος και της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 3038/2002, θα αποτελείται από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

I. ΤΑΚΤΙΚΑ 1. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Ανδρέα Ταγαράκη του Ευστρατίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 1. α) Ευάγγελο Βενιζέλο του Βασιλείου, β) Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2. α) Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, β) Παναγιώτη Τσουμάνη του Χρήστου, δικηγόρο Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ