Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Προσωρινή απασχόληση με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  

Η ασφαλιστέα αξίωση δεν εξαντλείται σε μία εφάπαξ παροχή, αλλά αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση μιας διαρκούς έννομης σχέσης, που τίθεται σε προσωρινή λειτουργία.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Προσωρινή απασχόληση με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  

Η υποχρέωση του εργοδότη να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του ακύρως απολυθέντος δεν συνιστά ικανοποίηση του δικαιώματος του εργαζομένου, αφού με το ασφαλιστικό αυτό μέτρο αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της απόφασης του εργοδότη εωσότου εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αγωγής του εργαζομένου για την κύρια υπόθεση

Η ασφαλιστέα αξίωση δεν εξαντλείται σε μία εφάπαξ παροχή, αλλά αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση μιας διαρκούς έννομης σχέσης, που τίθεται σε προσωρινή λειτουργία.

Η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης επιτρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η υπηρεσιακή κατάσταση του μισθωτού μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κύριας δίκης χωρίς να δημιουργείται αμετάκλητη κατάσταση, καθώς η κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενη απόφαση είναι προσωρινής ισχύος και βραχύβια και δεν επηρεάζει την έκβαση της κύριας υπόθεσης.

Η λύση αυτή αρμόζει τόσο στην προστασία που παρέχει το ουσιαστικό δίκαιο, και μάλιστα το Σύνταγμα, στην προσωπικότητα και στο δικαίωμα εργασίας του μισθωτού όσο και στην έννοια των ασφαλιστικών μέτρων.

Εργαζόμενοι προσληφθέντες στον δημόσιο τομέα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν συμμετοχής τους σε προκηρύξεις εποπτευόμενες από το Α.Σ.Ε.Π. για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Σχετική πρόβλεψη στη Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης, στην προκήρυξη, στην υπουργική απόφαση πρόσληψης και στις ατομικές συμβάσεις εργασίας περί δυνατότητας παράτασης της αρχικής, δωδεκάμηνης διάρκειας, σύμβασης εργασίας σε περίπτωση έγκρισης παράτασης υλοποίησης της πράξης.

Υπουργική Απόφαση περί παράτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου όλων των προσληφθέντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση προγραμμάτων έως τις 30.4.2021, από την οποία όμως υπουργική απόφαση εξαιρέθηκαν οι αιτούντες.

Πιθανολόγηση του Δικαστηρίου ότι κατά την ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας που είχε το καθ’ ου να παρατείνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου παραβίασε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, προσβάλλοντας την προσωπικότητα των αιτούντων χωρίς να συντρέχει σοβαρός κατ’ αντικειμενική κρίση λόγος, εφόσον τους απέκλεισαν από την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους μη συμπεριλαμβάνοντάς τους στην ονομαστική απαρίθμηση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας παρατείνονται, και τούτο ενώ συνέτρεχαν και στη δική τους περίπτωση το σύνολο των προϋποθέσεων του κανόνα περί παράτασης, και παρά το ότι με την παράταση και των δικών τους συμβάσεων θα εξυπηρετείτο ο σκοπός της ρύθμισης περί παράτασης, και επίσης παρά το ότι οι θέσεις εργασίας τους ήσαν εγγυημένες μέσω του προγράμματος συγχρηματοδότησης.

Εφαρμογή του άρθρου 2ου του ν. 4528/2018, σύμφωνα με το οποίο για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργείται ή εποπτεύεται από το Α.Σ.Ε.Π. το ανώτατο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 π.δ. 164/2004 εκκινεί από την κατάρτιση της οικείας σύμβασης, ανεξαρτήτως του αν προϋφίσταται χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζομένου.

Δεκτή η αίτηση των εργαζομένων για προσωρινή απασχόληση έως τον χρόνο λήξης των συμβάσεων των λοιπών εργαζομένων (απόφαση  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 2020, σ. 1093).   

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ