Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

Μαριάννα Κατσιάδα : Εκτός κινητικότητας εκαντοντάδες υπάλληλοι με το Ν. 4735/2020

Η πρόβλεψη της ποσόστωσης του 65%, είχε τεθεί προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον, που έγκειται στην επαρκή στελέχωση του φορέα προέλευσης, ώστε να εξυπηρετούνται ομαλά και εύρυθμα τα έννομα συμφέροντα της εκάστοτε δημόσιας υπηρεσίας. 

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Μαριάννα Κατσιάδα : Εκτός κινητικότητας εκαντοντάδες υπάλληλοι με το Ν. 4735/2020

Με τις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) προβλέπονται επίσης τα εξής: «1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%».

Η ως άνω διάταξη στερεί επ’ αόριστον το δικαίωμα κινητικότητας των δημοτικών υπαλλήλων. Ειδικά, για το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού, οι διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και η συμμετοχή τους στους σχετικούς κύκλους ενεργοποιούνται μόνο στην περίπτωση της πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων όλων ανεξαιρέτως των κλάδων στο καθολικό ποσοστό του 90%.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια ποσόστωση έχει προβλεφθεί και παλαιότερα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, στο οποίο θεσμοθετείται ότι «Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης».

Η πρόβλεψη της παραπάνω ποσόστωσης του 65%, είχε τεθεί προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον, που έγκειται στην επαρκή στελέχωση του φορέα προέλευσης, ώστε να εξυπηρετούνται ομαλά και εύρυθμα τα έννομα συμφέροντα της εκάστοτε δημόσιας υπηρεσίας. Επιπλέον δε, η ποσόστωση του 65% προβλέπονταν αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο, που ο ενδιαφερόμενος για κινητικότητα υπάλληλος άνηκε. Καθίσταται εύλογο ότι η παραπάνω ρύθμιση και προϋπόθεση, περιόριζε μεν το δικαίωμα των υπαλλήλων για κινητικότητα, πλην όμως, δεν έφθανε έως την κατάλυση του, καθώς ο περιορισμός ήταν αναλογικός και αναγκαίος προκειμένου να εξαλειφθούν οι παθογένειες της υποστελέχωσης στον κλάδο, που υπηρετεί κάθε φορά ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος.

Η περίπτωση όμως του ν. 4735/2020, εγείρει σοβαρές αμφισβητήσεις περί της νομιμότητας του περιορισμού του δικαιώματος κινητικότητας, ο οποίος πιθανόν να φθάνει μέχρι και στην απόλυτη κατάλυση του δικαιώματος. Ο παραπάνω προβληματισμός εκκινεί από τους εξής άξονες:

Α) το υψηλό – σχεδόν καθολικό ποσοστό του 90% πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων.

Β) το ποσοστό αυτό πρέπει να καλύπτεται σε όλους ανεξαιρέτως του κλάδους υπαλλήλων.

Ειδικά δε, η δεύτερη προϋπόθεση, η οποία εκφεύγει από τον κλάδο που ανήκει και εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος, και εκτείνεται σε όλους τους προβλεπόμενους κλάδους εκ των Οργανισμών των Υπηρεσιών, εντείνει έτι περαιτέρω τον προβληματικό χαρακτήρα της διάταξης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει έστω χρονική πρόβλεψη του ολικού σχεδόν αποκλεισμού των ως άνω υπαλλήλων.

Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος-Δημοσιολόγος

Πηγή : dikigorosergatologos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ