Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021

Πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο: Ποιοι τη θέλουν και γιατί δικηγόροι και δικαστές μιλούν για «ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου από την πίσω πόρτα»

Δικηγόροι και δικαστές αντιδρούν στην πιλοτική δίκη και στον Άρειο Πάγο, όπως ισχύει από το 2010 στο ΣτΕ, θεωρώντας πως δια της πλαγίας επιχειρείται να δημιουργηθεί συνταγματικό δικαστήριο.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο: Ποιοι τη θέλουν και γιατί δικηγόροι και δικαστές μιλούν για «ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου από την πίσω πόρτα»

Στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την ψήφισή του  κατά πλειοψηφία, επί της αρχής, από την διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή περνά το νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η βασική συζήτηση πέραν των άλλων σημείων αναλώθηκε στην πρόβλεψη για την πιλοτική δίκη (μετά το ΣτΕ) και στον Άρειο Πάγο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως  ζητήματα που προκαλούν σημαντικό αριθμό εκκρεμών δικών, θα επιλύονται άπαξ σε μια δίκη στον ανώτατο δικαστικό επίπεδο.  Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται πως έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και η διαιώνιση των δικών ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας, με δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες.

Το άρθρο

Επί λέξει το άρθρο αναφέρει:

Προστίθεται άρθρο 20Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής:

«Άρθρο 20Α

Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός εκ των διαδίκων που κατατίθεται ενώπιον της η ύστερα από προδικαστικό ερώτημα που υποβάλλεται από το δικαστήριο της ουσίας, με απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, όταν με αυτό τίθεται νέο δυσχερές ερμηνευτικό νομικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων.

Τα ως άνω ένδικα βοηθήματα ή μέσα μπορούν να εισαχθούν και απευθείας στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου εκδίδει την απόφασή της σε προθεσμία έξι (6) μηνών. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται όταν εκκρεμεί αναίρεση για το νομικό αυτό ζήτημα.

  1. Τα αιτήματα των διαδίκων υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου από δικηγόρο και συνοδεύονται από παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος. Το ύψος του ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Πριν από την έκδοση της πράξης, η Επιτροπή καλεί όλους τους διαδίκους, να εμφανισθούν ενώπιον της και να εκθέσουν τις απόψεις τους αυτοπροσώπως ή με υπόμνημα, που

κατατίθεται σε οριζόμενη από αυτήν προθεσμία.

  1. Η πράξη της Επιτροπής ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δημοσιεύεται σε δύο (2)ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, με απόφαση των κατά περίπτωση επιλαμβανομένων δικαστηρίων της ουσίας. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.
  2. Στη δίκη ενώπιον της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου μπορεί να παρέμβει κάθε διάδικος σε εκκρεμή δίκη, στην οποία τίθεται το ίδιο ως άνω ζήτημα, και να προβάλει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ζήτημα αυτό. Για την εν λόγω παρέμβαση δεν καταλογίζεται δικαστική δαπάνη, η δε μη άσκησή της δεν δημιουργεί δικαίωμα άσκησης ανακοπής ή τριτανακοπής.
  3. Μετά από την επίλυση του ζητήματος, η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου παραπέμπει το ένδικο μέσο ή βοήθημα στο αρμόδιο δικαστήριο. Η απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεσμεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρεμβάντες.
  4. Μετά από την επίλυση του ζητήματος κατά την παρ. 1, οι υποθέσεις, των οποίων είχε ανασταλεί η εκδίκαση, επαναφέρονται για συζήτηση σε νέα δικάσιμο με κλήση, η οποία κατατίθεται με επιμέλεια οποιουδήποτε διαδίκου στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου.».

Ενστάσεις

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Επιφύλαξη για την ολομέλεια δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης είπε στην Επιτροπή, πως «…η πιλοτική δίκη λειτουργεί – ειδικά η πιλοτική δίκη – υπέρ των οικονομικά ευάλωτων, οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.. Ακούστηκε ότι η πιλοτική δίκη είναι εναντίον των απλών πολιτών. Από πού, αλήθεια, μπορεί να βγαίνει αυτό το συμπέρασμα; Διότι, εδώ, νομίζω ότι βρισκόμαστε επιεικώς αντιμέτωποι, για άλλη μια φορά, με την κοινή λογική. Δηλαδή, οι συμπολίτες μας που είχαν εγκλωβιστεί με το ελβετικό φράγκο, οι οποίοι σχεδόν για υπερδεκαετία ταλαιπωρούνταν σε τρεις βαθμίδες, τρία επίπεδα απονομής της Δικαιοσύνης, οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά αντιμετώπισαν ένα πρόβλημά τους με λιγότερα έξοδα, με λιγότερο χρόνο από τη ζωή τους, με λιγότερη αγωνία;”. Τσιάρας στο dikastiko.gr: "Η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού με τιμά"

Πάντως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι δικαστές και δικηγόροι , χτυπούν καμπανάκι, διότι θεωρούν πως η πρόβλεψη γεννά ένα σοβαρό ζήτημα.

Συνταγματικό Δικαστήριο;  

Ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, σε ανάλογο ύφος με την ανακοίνωση της Συντονιστικής  ανέφερε ότι θεσπίζεται “από την πίσω πόρτα” ένα οιωνεί συνταγματικό δικαστήριο και εξέφρασε την άποψη ότι οι υποθέσεις που θα υπαχθούν στην πολιτική δίκη “θα είναι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα είναι οι δανειολήπτες, θα είναι το ελβετικό φράγκο, θα είναι θα συμβασιούχοι, θα είναι τα ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας»

Οι δικαστές

Από την πλευρά της πλειοψηφίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο γενικός γραμματέας της Παντελής Μποροδήμος, διαφώνησε με την εισαγωγή του θεσμού της πιλοτικής δίκης λέγοντας πως «..η πρόβλεψη ότι μπορεί να εισαχθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο, δίνει την δυνατότητα σε υπερβολικά πρώιμο στάδιο να απασχοληθεί το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο με δυσχερή νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, δηλαδή, πριν ακόμα προλάβουν να αποκτήσουν την ιδιότητά τους, ως γενικότερου ενδιαφέροντος…

Η προτεινόμενη διαδικασία προβλέπεται, ότι θα βουλιάξει τον ‘Αρειο Πάγο με εκατοντάδες αβάσιμα αιτήματα πρώιμης παρέμβασης, δημιουργώντας νέο πεδίο δικαιοδοτικής κρίσης. Ταυτόχρονα, αν στα ζητήματα αυτά εντάσσονται και τα θέματα συνταγματικότητας των νόμων, ως φαίνεται από τη σκοπιά του νομοθέτη, υπάρχει προφανής αντίθεση μεταξύ της πιλοτικής δίκης και του διάχυτου και απαραιτήτου ελέγχου συνταγματικότητας, καθώς η πιλοτική δίκη με τον τρόπο αυτό διαμορφώνει στην ουσία, εκ πλαγίως, συνταγματικό δικαστήριο και παρακάμπτει τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Μια άλλη διαδικασία θα καταστήσει πιο δύσκαμπτη τη μεταστροφή της νομολογίας του Αρείου Πάγου, που συχνά προκύπτει μετά από ώριμο και πολυεπίπεδο επιστημονικό διάλογο”. Πάντως από την μειοψηφία του ΔΣ υπάρχουν αντίθετες απόψεις όπως π.χ του Προέδρου Πρωτοδικών Δημ. Φούκα, όπως την κατέγραψε στο dikastiko.gr.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ