Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Νοσοκομείο Ρόδου

Απορρίφθηκε η έφεση που άσκησε το Νοσοκομείο Ρόδου για τον θάνατο του οπλίτη Ορέστη Παπαγεωργίου

Απορρίφθηκε η έφεση που άσκησε το Νοσοκομείο Ρόδου για τον θάνατο του οπλίτη Ορέστη Παπαγεωργίου

Το Νοσοκομείο ζήτησε την απόρριψη της αγωγής, ισχυριζόμενο ότι είναι αναπόδεικτη, δεδομένου ότι ουδεμία παράνομη ιατρική πράξη τελέσθηκε από τους ιατρούς του και ουδεμία αμέλεια επεδείχθη.