Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Δικαίωση δικηγόρων: “Πράσινο φως” για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών μέχρι τέλος 2023

Τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση, που ικανοποιεί ένα βασικό αίτημα του δικηγορικού κλάδου.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δικαίωση δικηγόρων: “Πράσινο φως” για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών μέχρι τέλος 2023 Freepik

Σε ικανοποίηση ενός βασικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προχώρησε η κυβέρνηση, προωθώντας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης ρύθμιση που προβλέπει την παράταση της προθεσμίας για διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, σε όλα Κτηματολογικά Γραφεία, όπου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

Παρέμβαση για το θέμα είχαν κάνει οι δικηγόροι στα μέσα Σεπτεμβρίου με επιστολή του προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρη Βερβεσού προς τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών

eurokinissi

Σε αυτήν όπως έγραψε το dikastiko.gr ζητούσαν νομοθετική ρύθμιση για 20ετή προθεσμία διόρθωσης εγγραφών στο Κτηματολόγιο, επισημαίνοντας τον κίνδυνο απώλειας εµπραγµάτων δικαιωµάτων πολιτών και ανασφάλειας δικαίου, όπως προέβλεπε και απόφαση της Ολομέλειας για τους λόγους που απαιτείται η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών πρώτων εγγραφών στις περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, σε εκτέλεση της από 10.9.2022 απόφασης της Ολομέλειας, είχε αποστείλει επιστολή στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και στον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Στέφανο Κοτσώλη με την οποία ζητούσε την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία να ορίζεται ως 20ετής, αρχομένης από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων, η προθεσμία για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών στις περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή να μην συμπληρωθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών

freepik

Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών: Η νομοθετική ρύθμιση

Και το αίτημα τελικώς ικανοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, το άρθρο 39 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», που ψηφίστηκε στις 10.11.2022 προβλέπει τα εξής:

Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών,

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών,

γ) το τελευταίο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162). η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023.

Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2014.

Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ