Πέμπτη 26 Μαϊου 2022

Επιστολή βόμβα της Ένωσης Εισαγγελέων προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα: “Σεβαστείτε την απόφαση του ΑΔΣ, μην αμφισβητείτε την κρίση μας”

 Η επιστολή στάλθηκε με αφορμή το μπλοκάρισμα στο διορισμό δυο εκ των 7 εισαγγελέων που ορίστηκαν να επικουρούν το έργο της Ευρωπαικής Εισαγγελίας. Γιατί δεν ενέκρινε τους δυο Έλληνες η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Επιστολή βόμβα της Ένωσης Εισαγγελέων προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα: “Σεβαστείτε την απόφαση του ΑΔΣ, μην αμφισβητείτε την κρίση μας” freepik

Την ανάγκη εφαρμογής ασφαλών αξιοκρατικών κριτηρίων στις κρίσεις των λειτουργών της Δικαιοσύνης, επισημαίνει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος  σε επιστολή της προς την εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣ), το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεκατρείς Αρεοπαγίτες, είχε επιλέξει τα άτομα κύρους που θα πλαισίωναν τον Δημήτρη Ζημιανίτη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αλειφεροπουλου- Πλιώτας

Ειδικότερα, το ΑΔΣ με την συμμετοχή της προέδρου του Αρείου Πάγου Αγγελικής Αλειφεροπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, όρισαν τους επτά εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Ωστόσο, η ευρωπαία εισαγγελέας – όπως καταγγέλλεται – «έκοψε» δύο από τα προτεινόμενα πρόσωπα.

Όπως αναφέρεται η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι δεν δέχθηκε δύο πρόσωπα, τα οποία είχε πρότεινε το ΑΔΣ. «Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, που εκπροσωπεί το σύνολο των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας, στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, που επιτάσσουν την επιδίωξη εφαρμογής ασφαλών αξιοκρατικών κριτηρίων στις κρίσεις των Λειτουργών της Δικαιοσύνης, επισημαίνει την ανάγκη σεβασμού της κρίσης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδος, τόσο για να μην δοθεί η εντύπωση ότι τίθεται εν αμφιβόλω η κρίση του Ελληνικού Ανώτατου Δικαστικού Οργάνου όσο και να εγκαθιδρυθεί η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης των Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» τονίζεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρει:

Αγαπητή κα Κοβέτσι,

Περιήλθε σε γνώση μας, ότι κατά την διαδικασία επιλογής των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων μέχρι σήμερα διορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor’s Office -EPPO) μόνο οι πέντε εξ αυτών ενώ για τους άλλους δυο ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία που συνδέονται με την πρακτική τους εμπειρία , παρότι αυτή αυταπόδεικτα είναι μεγαλύτερη της εικοσαετίας.

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4786/2021, που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 ο νόμος 4786/2021, η επιλογή των υποψηφίων για διορισμό ως Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων πραγματοποιείται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, το οποίο αφού εξετάσει τα τυπικά τους προσόντα, τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και την πρακτική εμπειρία τους σε εθνικό επίπεδο, επιλέγει εκείνους που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων με βάση την εθνική νομοθεσία και ορίζει τη σειρά των επιλαχόντων.

Εναντίον της απόφασης του ως άνω Συμβουλίου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 68 και 79 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Στην προκειμένη περίπτωση το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεκατρείς Αρεοπαγίτες, αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και παρέχει τις μέγιστες συνταγματικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, αφού μελέτησε το φάκελο ενός εκάστου υποψήφιου επέλεξε εκείνους στο πρόσωπο των οποίων έκρινε, οτι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό στις εν λόγω θέσεις έχοντας πλήρη εικόνα των μεταξύ αυτών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. H ορθότητα της εν λόγω κρίσης δεν αμφισβητήθηκε με προσφυγή από τους λοιπούς υποψηφίους (άνω των τριάντα συνολικά).

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, που εκπροσωπεί το σύνολο των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας, στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, που επιτάσσουν την επιδίωξη εφαρμογής ασφαλών αξιοκρατικών κριτηρίων στις κρίσεις των Λειτουργών της Δικαιοσύνης, επισημαίνει την ανάγκη σεβασμού της κρίσης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδος, τόσο για να μην δοθεί η εντύπωση ότι τίθεται εν αμφιβόλω η κρίση του Ελληνικού Ανώτατου Δικαστικού Οργάνου όσο και να εγκαθιδρυθεί η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης των Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Η Πρόεδρος

Άννα Ζαΐρη

Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Η πρόταση του ΑΔΣ

Στην πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για τους επτά έλληνες εισαγγελικούς λειτουργούς που θα πλαισίωναν τον Δημήτρη Ζημιανίτη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε αποφασιστεί να οριστούν οι εξής επτά εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς:

-Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγο η αντεισαγγελέας Μαρία Μαλλούχου,

-Από την Εισαγγελία Εφετών ο Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου και η Αμαλία Μπακαλώνη και

-Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Νικόλαος Ορνεράκης, η Πόπη Παπανδρέου, η Χαρίκλεια Θάνου και ο Διονύσιος Μουζάκης.

Ωστόσο, η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι «έκοψε» δυο πρόσωπα τα οποία πρότεινε το ΑΔΣ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς ενεργούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν τις ίδιες, κατά περίπτωση, εξουσίες με τους εθνικούς Εισαγγελείς, όταν ασκούν τις αρμοδιότητές τους σχετικά με το δικαίωμα ανάληψης υπόθεσης, την κίνηση, διεξαγωγή και περάτωση διασυνοριακής ή μη έρευνας, την άσκηση ποινικής δίωξης, την παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο, την παράσταση κατά την εκδίκαση στο ακροατήριο και την άσκηση ενδίκου μέσου κατά το εθνικό δίκαιο.

Ακόμη, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θα ακολουθούν τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις, οδηγίες και εντολές του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του Μόνιμου Τμήματος αυτής που θα έχει αναλάβει την κάθε υπόθεση και του εποπτεύοντα Ευρωπαίου Εισαγγελέα.

Τέλος, οι επτά Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς στην ευρωπαϊκή εισαγγελία θα λειτουργούν υπό την μορφή ειδικού κλιμακίου το οποίο θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα έχουν έδρα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ