Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Ευτύχης Φυτράκης

Ένδικο βοήθημα στους φυλακισμένους για βελτίωση των συνθηκών κράτησής τους

Ένδικο βοήθημα στους φυλακισμένους για βελτίωση των συνθηκών κράτησής τους

Στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση ειδικού ένδικου βοηθήματος, στο οποίο οι κρατούμενοι θα μπορούν να προβάλουν παράπονα για τις επικρατούσες συνθήκες κράτησής τους, προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Θετικά τα μέτρα για τους ψυχικά ασθενείς κατηγορούμενους 

Θετικά τα μέτρα για τους ψυχικά ασθενείς κατηγορούμενους 

Η πορεία 10 μηνών εφαρμογής του νόμου 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» συζητήθηκε σε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτύχη Φυτράκη και της Διοικήτριας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, κας Σπυριδούλας Καλαντζή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε αμοιβαία ενημέρωση ως προς την […]