Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Δημήτρης Γκαβέλας

Δημήτρης Γκαβέλας: Επί ξυρού ίσταται ακμής

Δημήτρης Γκαβέλας: Επί ξυρού ίσταται ακμής

Η επέλαση του ιού στη χώρα μας επέφερε δομικές αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή όλων μας. Θεός οίδε για πόσο. Η έγκυρη λήψη σκληρών μέτρων φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Ανέκαθεν ο Δικηγόρος προέτασσε τα στήθη του στους αγώνες. Ριψάσπιδες δεν υπήρξαμε ποτέ. Μη λησμονούμε όμως την δεκαετή οικονομική κρίση που μας φόρτωσε στις πλάτες […]