Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022

Λουκάς Αποστολίδης

Λουκάς Αποστολίδης: Βήματα – Ιδιωτικοποίηση του Ασφαλιστικού Συστήματος

Λουκάς Αποστολίδης: Βήματα – Ιδιωτικοποίηση του Ασφαλιστικού Συστήματος

Στα πλαίσια πιλοτικής δίκης δικάσαμε στην πλήρη Ολ. του ΣτΕ τη συνταγματική νομιμότητα του άρθρου 255 του ν 4798/2021, όπου ορίζεται ότι: «1α. Πιστοποιημένοι επαγγελματίες μπορούν να συμπράττουν, σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου αυτού, στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών (κύριων και επικουρικών συντάξεων) από το e – ΕΦΚΑ». Ιδιώτες επαγγελματίες, δικηγόροι, φοροτεχνικοί κ.ά., αφού […]